W związku z wydanym 7.04.2016 roku dekretem nr 2016-418 dotyczącym delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Republiki Francuskiej, z dniem 1.07.2016 wchodzi w życie ‚Ustawa o płacy minimalnej Loi Macron’.

Regulacje stosuje się do kabotażu i transportu międzynarodowego,
z wyłączeniem przewozów tranzytowych.

Dlatego też od 1 lipca 2016r. przedsiębiorcy wykonujący powyższe formy przewozów w Republice Francuskiej będą musieli dostosować się do wymagań przedmiotowego aktu prawnego w następującym zakresie:

 • Zgłoszenie pracownika co najmniej raz na pół roku
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w języku francuskim: szczegółowa ewidencja czasu pracy oraz potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia
 • Wyznaczenie przedstawiciela w Republice Francuskiej do kontaktu w sprawach kontrolnych
 • Przechowywanie części dokumentacji w pojeździe w celu kontroli drogowej: przetłumaczona na j. francuski umowa o pracę i potwierdzenie zgłoszenia
 • Stosowanie płacy minimalnej w wysokości 9,76 euro powiększone o premię związaną z wysługą lat zgodnie z obowiązującymi w Republice Francuskiej przepisami.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, jesteśmy w stanie kompleksowo zapewnienić przedsiębiorstwu przedstawicielstwo na terytorium Republiki Francuskiej do kontaktu ze służbami kontrolnymi.

Co istotne, okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania – przedstawiciel ma obowiązek na żądanie funkcjonariuszy kontroli udostępnić do wglądu następujące dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierający następujące zapisy: stawkę godzinową brutto, wynagrodzenie za nadgodziny
 • Okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,76 euro oraz godzin nadliczbowych.
 • Płatne urlopy oraz dni wolne od pracy.

Ponadto przedstawiciel powinien posiadać kserokopię zgłoszenia jako przedstawiciela na terenie Francji.

Sankcje, jakie grożą w przypadku nie stosowania się do wytycznych Republiki Francuskiej:
 • Brak w kabinie pojazdu zaświadczenia o delegowaniu lub niezgodności zaświadczenia o delegowaniu bądź też posiadanie zaświadczenia, w którym dane są niekompletne, niepoprawne, nieczytelne lub wymazywalne – do 750 e.
 • Brak na pokładzie pojazdu wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie – do 450 e.
 • Wysokość grzywny nie może przekroczyć 2 000 euro za każdego oddelegowanego pracownika i 4 000 euro w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej grzywny.
 • Łączna kwota grzywny dla przesiębiorstwa nie może przekroczyć 500 000 euro (przy ustalaniu wysokości grzywny, władza administracyjna bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie kontrolowanego oraz jego sytuację finansową)

Dla Państwa wygody, a także transparentności dokumentacji, oddajemy zaawansowany Panel Klienta, gdzie po uzyskaniu niepowtarzalnego loginu oraz hasła, każde działanie w imieniu przedsiębiorstwa zostanie odnotowane.

Panel klienta

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich regulacji ustanowionych zgodnie z ustawą Loi Macron:

 • ustanowienie przedstawiciela we Republice Francuskiej

 • nadzór nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji

 • tłumaczenia zwykłe i przysięgłe francusko/polskie oraz polsko/francuskie

 • wsparcie Kancelarii Prawnej w zakresie europejskiego prawa transportowego i prawa przewozowego

euro Prosimy o kontakt e-mail w celu przedstawienia oferty Napisz do Nas
+48 692 602 850

Transport Français Représentant s.a.r.l, 21, rue Viète – 75017 Paris, France