Blog

09 października 2018francais

W dniu 5 września 2018 r., francuski parlament przyjął ustawę 2018-771, która wprowadza w życie nowe, wyższe kary administracyjne za wykryte uchybienia w kwestii delegowania pracowników. Wysokość kar administracyjnych, jakie mogą być nałożone na polskiego przewoźnika za nieprzestrzeganie przepisów o oddelegowaniu pracowników i płacy minimalnej wynoszą do 4000 € od oddelegowanego pracownika

19 września 2018francais

Szanowni Państwo, informujemy, iż francuskie związki zawodowe działające w branży transportowej osiągnęły porozumienie w kwestii podwyżek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników mobilnych zatrudnionych w sektorze transportu drogowego. Nowe stawki wynagrodzenia zostały wprowadzone do krajowego układu zbiorowego dotyczącego transportu drogowego osób oraz towarów. Stawki minimalnego wynagrodzenia wynikające z wprowadzających porozumień, obowiązują od

19 czerwca 2018francais

  Francuska Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że przystępuje do kontrolowania czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t na podstawie rozporządzenia z 20.07.1998 r. w sprawie godzin pracy i indywidualnej książeczki kontroli w transporcie drogowym towarów. Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli czasu pracy zagranicznych kierowców pojazdów do 3,5 t zostały przekazane przez rząd

23 listopada 2017francais

Przepisy zwane Loi Macron weszły w życie 01.07.2017 r. Mają one zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Poza zmianami związanymi z płacą minimalną (9,76 euro na godzinę) wypłacaną kierowcom wykonującym transport na terenie Francji wymagane jest spełnienie obowiązków związanych z dokumentacją. Dodatkowe obowiązki dla firm

23 listopada 2017francais

Zgodnie z obowiązującą ustawą Loi Macron zagraniczne firmy transportowe, które świadczą usługi przewozowe na terenie Francji, muszą ustanowić swojego przedstawiciela w tym kraju. Na czym polega przedstawicielstwo i jakie są zadania osoby reprezentującej firmy transportowe przed francuskim aparatem kontrolnym, o tym przeczytają Państwo poniżej. Zakres obowiązków przedstawiciela zgodnie z ustawą