Loi Macron: zadania przedstawiciela firmy transportowej na terenie Francji

Zgodnie z obowiązującą ustawą Loi Macron firmy transportowe, które świadczą usługi przewozowe na terenie Francji, muszą ustanowić swojego przedstawiciela na terenie Francji. Podpowiadamy, jak wybrać przedstawiciela i jaki jest zakres jego obowiązków.

Kto może zostać przedstawicielem firmy transportowej?

Ustawa Loi Macron daje dużą swobodę w doborze przedstawiciela we Francji. Może nim być każda wybrana przez przewoźnika osoba fizyczna lub prawna (inna firma), która dysponuje odpowiednimi kompetencjami oraz stale zamieszkującą lub posiadającą biuro na terenie Francji. Ponieważ reprezentant firmy na terenie Francji będzie odpowiedzialny za kontakt z organami państwowymi, to musi znać biegle język francuski. Co istotne, okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania.

Zakres obowiązków przedstawiciela

Obowiązkiem przedstawiciela firmy transportowej jest również posiadanie oraz udostępnienie na żądanie funkcjonariuszy następujących dokumentów:

  • zestawienia wynagrodzeń pracownika za okres oddelegowania,
  • dokumenty potwierdzające wypłacenie wynagrodzenia,
  • dokumenty, które potwierdzają jego wyznaczenie na przedstawiciela firmy transportowej przez przedsiębiorstwo,
  • dokumentem określającym nazwę porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do oddelegowanego pracownika.

Za niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków grzywna jednorazowo nie może przekroczyć 2000 euro, za każde kolejne naruszenie 4000 euro. Natomiast łączna kwota kar nie może przekroczyć 500.000 euro.

Jak wybrać przedstawiciela?

Należy pamiętać, że przedstawiciel będzie reprezentował interesy naszej firmy na terenie Francji, dlatego warto raczej skorzystać z usług biur przedstawicielstwa dla branży transportowej niż poszukiwać osoby na własną rękę. Wybierając biuro, zwróćmy uwagę na to, jak długo funkcjonuje ono na rynku. Warto też wybierać takie biura przedstawicielstwa, które udostępniają nam platformy umożliwiające śledzenie działań przedstawicieli reprezentujących naszą firmę.