Przedstawiciel na terenie Francji

W związku z wejściem w życie dekretu nr 2016-418 z dn. 07.04.2016, tzw. ustawy „Loi Macron”, przewoźnicy realizujący kabotaż lub transport międzynarodowy muszą posiadać przedstawiciela na terenie Francji. Wymogiem jest, aby przedstawiciel był osobą fizyczną bądź osobą prawną, stale zamieszkującą lub posiadającą siedzibę we Francji. Ponadto władze państwowe wymagają by przedstawiciel biegle posługiwał się językiem francuskim, ponieważ wszystkie rozmowy z organami państwowymi prowadzone są w tym właśnie języku. Zadaniem przedstawiciela transportu jest udzielanie wszystkich informacji francuskim organom oraz przesyłanie niezbędnej dokumentacji w formie cyfrowej. Pomoc naszych przedstawicieli odbywa się drogą telefoniczną oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, osobistym stawiennictwem w miejscu kontroli. Odpowiadamy za kontakty ze służbami w trakcie delegowania Państwa pracownika na terenie Francji, jak również przez kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegacji. Ponadto przez cały ten okres przechowujemy wszelką niezbędną dokumentację związaną z delegacją Państwa pracowników.

Biuro przedstawicielstwa dla branży transportowej

Prowadzone przez nas biuro przedstawicielstwa dla branży transportowej świadczy kompleksowe usługi z zakresu reprezentowania Państwa firmy przed francuskimi służbami kontrolnymi. Zadbamy o to, aby przedstawić wszelką niezbędną dokumentację w trakcie kontroli. Ponadto do Państwa dyspozycji oddajemy zaawansowany Panel Klienta, w którym znajduje się przekazana nam dokumentacja, a także odnotowane jest każde działanie naszego biura w imieniu Państwa firmy. Transport Français Représentant to biuro przedstawicielstwa dla branży transportowej z wieloletnim doświadczeniem w branży, oferujące pełną obsługę Państwa firmy w zakresie wytycznych zawartych w ustawie „Loi Macron”. Zapraszamy do współpracy!