Powrót do aktualności

Co zmienia ustawa Loi Macron w branży transportowej?

Przepisy zwane Loi Macron weszły w życie 01.07.2017 r. Mają one zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Poza zmianami związanymi z płacą minimalną (9,76 euro na godzinę) wypłacaną kierowcom wykonującym transport na terenie Francji wymagane jest spełnienie obowiązków związanych z dokumentacją.

Dodatkowe obowiązki dla firm transportowych:

Wszystkie dokumenty wynikające z ustawy Loi Macron muszą być sporządzone w języku francuskim. Zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika należy wypełnić za pomocą SIPSI. Jest to formularz online dostępny na stronie internetowej Francuskiego Ministerstwa Pracy.

Rozwiązanie problemów

Chociaż od wprowadzenia ustawy Loi Macron upłynęło już sporo czasu, to polscy przewoźnicy nadal mają wiele trudności związanych ze spełnieniem wymagań. Na ich niekorzyść wpływa to, że kończy się okres przejściowy, a organy dokonujące kontroli wykazują się coraz mniejszą pobłażliwością w przypadku braku dopełnienia formalności. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z ustawy Loi Macron przewidziane są poważne sankcje. Jeśli nie wiemy jak skompletować i wypełnić dokumentację oraz ustalić przedstawiciela na terenie Francji, to warto skorzystać z kompleksowych usług firm, które zajmą się tymi sprawami w naszym imieniu.