Powrót do aktualności

NOWE STAWKI PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI!

Szanowni Państwo, informujemy, iż francuskie związki zawodowe działające w branży transportowej osiągnęły porozumienie w kwestii podwyżek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników mobilnych zatrudnionych w sektorze transportu drogowego. Nowe stawki wynagrodzenia zostały wprowadzone do krajowego układu zbiorowego dotyczącego transportu drogowego osób oraz towarów. Stawki minimalnego wynagrodzenia wynikające z wprowadzających porozumień, obowiązują od miesiąca następującego po podpisaniu każdego porozumienia.

Nowe stawki są egzekwowane przez służby kontrolne oraz DIRECCTE – odpowiednik Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety francuskie Ministerstwo Transplantacji, Ekologii i Solidarności do dnia dzisiejszego nie opublikowało żadnej informacji w sprawie branżowej podwyżki płacy, natomiast mamy potwierdzenie organów kontrolnych, iż poniższe stawki są wymagalne w przypadku pracowników delegowanych do pracy na terenie Francji. Proszę pamiętać, że zaświadczenia o oddelegowaniu generowane na portalu SIPSI zachowują ważność, do terminu wskazanego w zaświadczeniu, zatem nie ma konieczności ich ponownego generowania.

Stawki obowiązujące pracowników wykonujących transport drogowy towarów:

 

Grupa Opis Współczynnik Stawka godzinowa
nowozatrudniony
Stawka godzinowa
po 2 latach* stażu pracy
Stawka godzinowa
po 5 latach* stażu prac
Stawka godzinowa
po 10 latach* stażu pracy
Stawka godzinowa
po 15 latach* stażu pracy
3 bis kierowca pojazdu o DMC do 3,5 tony 118 M 9,92 € 10,1184 € 10,3168 € 10,5152 € 10,7136 €
4 kierowca pojazdu o DMC od 3,5 do 11 ton 120 M 9,92 € 10,1184 € 10,3168 € 10,5152 € 10,7136 €
5 kierowca pojazdu o DMC od 11 do 19 ton 128 M 9,95 € 10,1490 € 10,3480 € 10,5470 € 10,7460 €
6 kierowca pojazdu o DMC powyżej 19 ton 138 M 9,97 € 10,1694 € 10,3688 € 10,5682 € 10,7676 €
7 wysoko kwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych 150 M 10,21 € 10,4142 € 10,6184 € 10,8226 € 11,0268 €

*Staż pracy obliczany jest na podstawie czasu zatrudnienia w jednej (obecnie zatrudniającej) firmie.

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego krajowego porozumienia zbiorowego, podwyższeniu uległy również dodatki za przepracowane niedziele i święta, zatem kwoty określone w powyższej tabeli winny być powiększane o:

– 10,22 € : w przypadku dni wolnych od pracy i w przypadku pracy w niedzielę (mniej niż 3 godziny) ;

– 23,77 € : w przypadku dni wolnych od pracy i w przypadku pracy w niedzielę (więcej niż 3 godziny).