Powrót do aktualności

Nowe stawki we Francji - 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 01.01.2021 r., uległy zmianie stawki godzinowe za pracę na terenie Francji.

Nowe stawki są wyszczególnione i opisane w poniższej tabeli:

Grupa Współczynnik Opis Stawka godzinowa brutto w EUR
nowozatrudniony po 2 latach* stażu pracy po 5 latach* stażu pracy po 10 latach* stażu pracy po 15 latach* stażu pracy
3 bis 118M Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 10,25   10,46   10,66   10,87   11,07  
4 120M Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton 10,25   10,46   10,66   10,87   11,07  
5 128M  Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton 10,25   10,46   10,66   10,87   11,07  
6 138M Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (spędzający poniżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) 10,25   10,46   10,66   10,87   11,07  
7 150M Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (oraz spędzający powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) 10,39   10,60   10,81   11,01   11,22  
8 138V Kierowca autobusu - Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu, pomaga konduktorowi, także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek 10,72   10,93   11,15   11,36   11,57  
9 140V Kierowca autobusu pełniący także obowiązki konduktora / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przewóz pasażerów, bagażu i przesyłek 10,80   11,01   11,23   11,44   11,66  
9 bis 145V Kierowca autokaru turystycznego / Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9 11,02   11,24   11,46   11,68   11,90  
10 150V Kierowca dużego autokaru turystycznego / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele, pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni 11,29   11,51   11,74   11,96   12,19  
*Staż pracy obliczany jest na podstawie czasu zatrudnienia w jednej (obecnie zatrudniającej) firmie.