Powrót do aktualności

Wzmocnione środki bezpieczeństwa sanitarnego na granicach Francji.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż w związku ze wzrostem liczby zakażeń w sąsiednich krajach oraz na terytorium Francji, zostają wzmocnione środki bezpieczeństwa sanitarnego na granicach.

 

Zgodnie z dekretem każda niezaszczepiona osoba, która zamierza przyjechać do Francji również ze strefy zielonej (w której na dziś znajduje się Polska), będzie musiała posiadać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego do 72 godzin przed podróżą.

 

Jednak, powyższe zasady nie dotyczą pracowników międzynarodowego transportu drogowego.

 

Pomimo faktu, iż dotychczasowa praktyka kontrolna pokazała, że dla kierowców zawodowych wystarczającym dokumentem jest dokument przewozowy, dla sprawniejszego procesu weryfikacji - sugerujemy, aby wyposażyć pracowników w załączony Certyfikat dla pracowników sektora transportu międzynarodowego (wzór wypełniania w załączeniu).

 

Jednocześnie przypominamy, o stosowaniu adekwatnych środków zapobiegawczych i przepisów sanitarnych:

 

- w samochodach ciężarowych powinien być zachowany dystans 1 metra pomiędzy kierowca i zmiennikiem, - - pomiędzy kierowcami prowadzącymi samochód ciężarowy powinien także być zachowany dystans 1 metra;

- każdy pojazd musi być wyposażony w zapas wody i mydła, a także jednorazowe ręczniki lub żel dezynfekujący na bazie alkoholu.

- przepisy te dotyczą zarówno kierowców, jak i personelu w punktach załadunku i rozładunku.

- jeżeli kierowca przestrzega wspomnianych wyżej wymogów, nie można mu odmówić dostępu do sanitariatów w miejscu załadunku lub rozładunku.

- podpisywanie i przekazywanie dokumentów dotyczących dostawy i transportu powinno się odbywać bez bezpośredniego kontaktu między ludźmi.

- towar może być dostarczony wyłącznie do miejsca wskazanego w dokumencie przewozowym

 

Za ich brak grozi:

 

- Pierwsza sankcja: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

- W przypadku kolejnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

- Po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.

 

Pobierz certyfikat.

Pobierz wzór wypełnienia certyfikatu.