Powrót do aktualności

Wzmożone kontrole czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t na podstawie rozporządzenia z 20.07.1998 r.

Francuska Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że przystępuje do kontrolowania czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t na podstawie rozporządzenia z 20.07.1998 r. w sprawie godzin pracy i indywidualnej książeczki kontroli w transporcie drogowym towarów.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli czasu pracy zagranicznych kierowców pojazdów do 3,5 t zostały przekazane przez rząd francuski organom uprawnionym we Francji do przeprowadzania kontroli, tj. Inspekcji Pracy (Direccte), DREAL (Regionalnym Dyrekcjom ds. m. in. Środowiska i Transportu), Policji, Żandarmerii i Celnikom. Francuskie organy potwierdzają, że kontrole czasu pracy pojazdów do 3,5 tony niewyposażonych w tachograf już trwają i będą przeprowadzane systematycznie przy okazji rutynowych kontroli.

Kierowcy pojazdów do 3,5 t powinni zatem rejestrować czas swojej pracy i odpoczynku na terenie Francji, od chwili wjazdu na jej terytorium aż do momentu wyjazdu, w specjalnie do tego celu przeznaczonej Indywidualnej Książce Kontroli.

Czym jest Indywidualna Książka Kontroli?
Indywidualna Książka Kontroli (po francusku Livret individuel de contrôle, w skrócie LIC) jest ewidencją czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o DMC do 3,5 t. Jest też obowiązkowym dokumentem, który każdy kierowca pojazdu o DMC do 3,5 tony musi systematycznie wypełniać, posiadać w pojeździe i udostępniać na każde żądanie francuskim służbom kontrolującym.

Kara za nieposiadanie LIC:

Brak Indywidualnej Książki Kontroli jest wykroczeniem klasy 4 i podlega karze grzywny w wysokości zryczałtowanej 135 €
• mandat pomniejszony: 90 €,
• mandat zwiększony: 375 €,
• kara maksymalna: 750 €.

Indywidualna Książka Kontroli (LIC) zawiera:
– okładkę;
– arkusze dzienne ponumerowane (ciągłość numeracji),
– instrukcje dotyczące użytkowania książki,
– przykład wypełnionego arkusza dziennego.

Indywidualna Książka Kontroli jest drukiem ścisłego zarachowania (kartki są ponumerowane).