Powrót do aktualności

Z początkiem roku Francja wprowadza nowy obowiązek dla kierowców ciężarówek.

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż początku 2021 roku, zgodnie z dekretem nr 2020-1396 obowiązkowym wyposażeniem ciężarówek są naklejki informujące o ograniczonej widoczności. Wskazany musi być na nich zakres martwego pola, wraz z dużym napisem w języku francuskim. Celem nowego oznakowania jest zwiększenie świadomości niechronionych użytkowników ruchu, by nie wchodzili oni za ciężarówki, nie stawili tuż przed nimi, a także uwzględniali niedoskonałość lusterek.


Wstępny wygląd naklejek został udostępniony – zostały załączone pliki graficzne do niniejszej wiadomości - ich montaż winien być na obu bokach oraz na tyle nadwozia. Oznakowania są obowiązkowe dla samochodów ciężarowych oraz autobusów, których DMC przekroczy 3,5 tony i które będą poruszały się w ruchu zurbanizowanym, zatem należy rozumieć, iż będą to zarówno aglomeracje miejskie, jak i tereny przemysłowe, np. parki technologiczne.

Za brak sprostania tych wytycznych, grozi mandat 4 kategorii - w wysokości 750 €.


Na początku przyszłego roku zostaną opublikowane bardziej szczegółowe wytyczne precyzujące umieszczanie oznakowania na pojazdach. Będzie obowiązywał okres przejściowy, trwający 12 miesięcy, podczas którego kierowcy mające boczne i tylne naklejki nie będące jeszcze dostosowane dokładnie z nowymi przepisami - nie będą karani.