Powrót do aktualności

Zmiana stawki wynagrodzenia minimalnego

Szanowni Państwo,

pragniemy poinfomować, iż w związku ze wzrostem inflacji (powyżej 2%), stawka wynagrodzenia minimalnego SMIC powinna zostać zrewaloryzowana w takich samych proporcjach.z dniem 01.10.2021 r.

W związku z tym, że dane INSEE pokazują wzrost inflacji o 2,2%, to z dniem 01.10.2021 r. stawka wynagrodzenia minimalnego SMIC wzrośnie z obecnej 10.25 EUR/godz i będzie wynosić 10.48 EUR/godz.

Zatem od dnia 01.10.2021 r. w zaświadczeniach o oddelegowaniu w portalu SIPSI należy stosować poniższe stawki:

GrupaWspółczynnikOpisStawka godzinowa brutto w EUR
nowozatrudnionypo 2 latach* stażu pracypo 5 latach* stażu pracypo 10 latach* stażu pracypo 15 latach* stażu pracy
3 bis118M Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 10,4810,6910,9011,1111,32
4120M Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton 10,4810,6910,9011,1111,32
5128M Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton 10,4810,6910,9011,1111,32
6138M Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (spędzający poniżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) 10,4810,6910,9011,1111,32
7150M Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (oraz spędzający powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) 10,4910,7010,9111,1211,33
8138V Kierowca autobusu - Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu, pomaga konduktorowi, także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek 10,7210,9311,1511,3611,57
9140V Kierowca autobusu pełniący także obowiązki konduktora / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przewóz pasażerów, bagażu i przesyłek 10,8011,0111,2311,4411,66
9 bis145V Kierowca autokaru turystycznego / Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9 11,0211,2411,4611,6811,90
10150V Kierowca dużego autokaru turystycznego / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele, pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni 11,2911,5111,7411,9612,19
*Staż pracy obliczany jest na podstawie czasu zatrudnienia w jednej (obecnie zatrudniającej) firmie.


Zaświadczenia wydane przed 01.10.2021 r. zachowują swą ważność do dnia zakończenia okresu delegacji, zatem nie ma konieczności oddelegowania pracowników ponownie.