W związku z wydanym 7.04.2016 roku dekretem nr 2016-418, który dotyczy delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Republiki Francuskiej, od dnia 1.07.2016 firmy transportowe spoza Francji zobligowane są do przestrzegania przepisów ustawy o płacy minimalnej - Loi Macron

Regulacje stosuje się do kabotażu i transportu międzynarodowego, z wyłączeniem przewozów tranzytowych.

Loi Macron – prawo francuskie wobec transportu

Francja jest drugim, obok Niemiec, krajem członkowskim Unii Europejskiej, który we własnym zakresie reguluje wobec innych państw przepisy dotyczące transportu międzynarodowego i kabotażu. Zarejestrowane poza Francją firmy, które świadczą usługi transportowe na jej terenie, zobligowane są do przestrzegania zapisów ustawy Loi Macron. Dokument, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2016 roku określa m.in. minimalne wynagrodzenie wysyłanych do Republiki Francuskiej kierowców zatrudnionych w innych krajach. Przedsiębiorcy, którzy realizują usługi transportowe w powyższych formach na terenie Republiki Francuskiej, muszą dostosować się do wymagań przedmiotowego aktu prawnego w następującym zakresie:
 • Zgłoszenie pracownika realizującego przewozy na terenie RF do organów kontrolujących przestrzeganie przepisów ustawy Loi Macron (zgłoszenie to musi być aktualizowane minimum raz na pół roku).
 • Stosowanie godzinowej płacy minimalnej w wysokości 9,76 euro powiększonej o premię związaną z wysługą lat zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Loi Macron.
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w języku francuskim: szczegółowa ewidencja czasu pracy kierowcy oraz potwierdzenie wypłaty przysługującego im wynagrodzenia.
 • Wyznaczenie przebywającego we Francji przedstawiciela firmy transportowej do kontaktu w sprawach kontrolnych.
 • Przechowywanie części dokumentacji w pojeździe na potrzeby kontroli drogowej: przetłumaczona na j. francuski umowa o pracę i potwierdzenie zgłoszenia.

Transport Français Représentan jako reprezentant firm transportowych

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu europejskiego prawa transportowego i przewozowego. Doskonała znajomość przepisów ustawy Loi Macron, jak również języka francuskiego pozwalają zaoferować Państwu nasze przedstawicielstwo na terytorium Francji. Kompetentnie reprezentujemy interesy firm transportowych przed francuskimi służbami kontrolującymi przestrzeganie prawa zapisanego w ustawie. Rolą przedstawiciela we Francji jest reprezentowanie Państwa w okresie oddelegowania pracownika na jej obszar i jeszcze w ciągu 18 miesięcy od momentu opuszczenia przez niego tego kraju. W tym czasie, w Państwa imieniu jesteśmy zobligowani do archiwizowania i okazywania na żądanie funkcjonariuszy sprawujących kontrolę dokumentów takich jak:
 • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierającą stawkę godzinową brutto i kwotę za nadgodziny,
 • okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,76 euro oraz godzin nadliczbowych,
 • potwierdzenie płatnych urlopów oraz dni wolnych od pracy.
Kontroli podlega także dokument potwierdzający zgłoszenie przez Państwa naszego przedstawicielstwa we Francji.
Sankcje nakładane za nieprzestrzeganie zapisów ustawy Loi Macron
Za nieprzestrzeganie prawa określonego w ustawie Loi Macron, Republika Francji nakłada na właścicieli obcych firm transportowych wysokie kary finansowe. Grążą one nie tylko w sytuacji umyślnego naruszenia przepisów zawartych w ustawie. Grzywny naliczane są również w przypadku, gdy pracownik nie posiada przy sobie wymaganych zaświadczeń oraz dokumentów. Dlatego każdy poruszający się po terenie Francji kierowca firmy transportowej powinien mieć w kabinie zaświadczenie o oddelegowaniu oraz umowę o pracę. Okazania tych dokumentów może żądać inspekcja kontroli.
 • Za brak zaświadczenia o delegowaniu lub w przypadku jego niezgodności, a także w sytuacjach, gdy zaświadczenie jest niekompletne, niepoprawne, zamazane bądź nieczytelne, kara grzywny wynosi do 750 euro.
 • Brak na pokładzie pojazdu wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie, grozi karą grzywny do 450 euro.
Wysokość grzywny nie może przekroczyć 2 000 euro za każdego oddelegowanego pracownika i 4 000 euro w przypadku ponownego naruszenia prawa w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej kary. Łączna kwota grzywny dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 500 000 euro. Przy ustalaniu wysokości grzywny, władza administracyjna bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia prawa.
Dla Państwa wygody, a także transparentności dokumentacji, oddajemy zaawansowany Panel Klienta, gdzie po uzyskaniu niepowtarzalnego loginu oraz hasła, każde działanie w imieniu przedsiębiorstwa zostanie odnotowane. Panel klienta

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkich regulacji ustanowionych zgodnie z ustawą Loi Macron:

 • ustanowienie przedstawiciela transportu na terenie Republiki Francuskiej,
 • nadzór nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji,
 • tłumaczenia zwykłe i przysięgłe: francusko-polskie oraz polsko-francuskie,
 • wsparcie Kancelarii Prawnej w zakresie europejskiego prawa transportowego i prawa przewozowego.
euro Prosimy o kontakt e-mail w celu przedstawienia oferty Napisz do Nas
+48 692 602 850
Transport Français Représentant s.a.r.l, 21, rue Viète – 75017 Paris, France