Szukasz opiekuna we Francji?
Wybierz mądrze, postaw na doświadczenie!

Loi Macron

Prawo francuskie wobec transportu

Francja jest drugim, obok Niemiec, krajem członkowskim Unii Europejskiej, który we własnym zakresie reguluje wobec innych państw przepisy dotyczące transportu międzynarodowego i kabotażu. Zarejestrowane poza Francją firmy, które świadczą usługi transportowe na jej terenie, zobligowane są do przestrzegania zapisów ustawy Loi Macron. Dekret nr 2016-418, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2016 roku określa m.in. minimalne wynagrodzenie wysyłanych do Republiki Francuskiej kierowców zatrudnionych w innych krajach. Przedsiębiorcy, którzy realizują usługi transportowe w powyższych formach na terenie Republiki Francuskiej, muszą dostosować się do wymagań przedmiotowego aktu prawnego w następującym zakresie:

Transport Français Représentant s.a.r.l.

jako przedstawiciel firmy transportowej

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu europejskiego prawa transportowego i przewozowego. Doskonała znajomość przepisów ustawy Loi Macron, jak również języka francuskiego pozwalają zaoferować Państwu nasze przedstawicielstwo na terytorium Francji. Kompetentnie reprezentujemy interesy firm transportowych przed francuskimi służbami kontrolującymi przestrzeganie prawa zapisanego w ustawie. Rolą przedstawiciela we Francji jest reprezentowanie pzewoźnika w okresie oddelegowania pracownika na jej obszar, jak również w ciągu 18 miesięcy od zakończenia okresu delegowania. W tym czasie, w Państwa imieniu jesteśmy zobligowani do archiwizowania i okazywania na żądanie funkcjonariuszy sprawujących kontrolę dokumentów takich jak:

  • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierającą stawkę godzinową brutto i kwotę za nadgodziny,
  • okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawekgodzinowych oraz godzin nadliczbowych,
  • dokument potwierdzający zgłoszenie przez Państwa naszego przedstawicielstwa we Francji,
  • potwierdzenie płatnych urlopów oraz dni wolnych od pracy.

Sankcje

za nieprzestrzeganie zapisów ustawy Loi Macron

Za nieprzestrzeganie prawa określonego w ustawie Loi Macron, Republika Francji nakłada na właścicieli zagranicznych firm transportowych wysokie kary finansowe. Grożą one nie tylko w sytuacji umyślnego naruszenia przepisów zawartych w ustawie. Grzywny naliczane są również w przypadku, gdy pracownik nie posiada przy sobie wymaganych zaświadczeń oraz dokumentów. Dlatego każdy poruszający się po terenie Francji kierowca firmy transportowej powinien mieć w kabinie zaświadczenie o oddelegowaniu oraz umowę o pracę. Okazania tych dokumentów może żądać inspekcja kontroli.

  • Za brak zaświadczenia o delegowaniu lub w przypadku jego niezgodności, a także w sytuacjach, gdy zaświadczenie jest niekompletne, niepoprawne, zamazane bądź nieczytelne, kara grzywny wynosi do 750 €.
  • Brak na pokładzie pojazdu wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie, grozi karą grzywny do 450 €.

Wysokość grzywny nie może przekroczyć 2000 € za każdego oddelegowanego pracownika i 4000 € w przypadku ponownego naruszenia prawa w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej kary. Łączna kwota grzywny dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 500000 € w ciągu roku. Przy ustalaniu wysokości grzywny, władza administracyjna bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia prawa.

Panel Klienta

Dla Państwa wygody, a także transparentności dokumentacji, oddajemy zaawansowany Panel Klienta, gdzie po uzyskaniu niepowtarzalnego loginu oraz hasła, każde działanie w imieniu przedsiębiorstwa zostanie odnotowane.

Zaloguj się

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę

wszelkich regulacji ustanowionych zgodnie z ustawą Loi Macron

ustanowienie przedstawiciela transportu na terenie Republiki Francuskiej

nadzór nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji

tłumaczenia zwykłe i przysięgłe: francusko-polskie oraz polsko-francuskie

wsparcie Kancelarii Prawnej w zakresie europejskiego prawa transportowego i prawa przewozowego

Masz pytania? Napisz do nas!

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy Ci naszą ofertę