Loi Macron – Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji

Wraz z wejściem w życie dekretu „Loi Macron”, dla wielu przewoźników problematyczne może być przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych do przeprowadzenia transportu na terenie Francji. Dlatego też świadczymy kompleksowy nadzór nad kompletowaniem niezbędnej dokumentacji. Najważniejsze prace związane z przygotowaniem Państwa firmy do spełnienia wytycznych zawartych w dekrecie „Loi Macron” prowadzone są jeszcze przed wyjazdem do Francji, podczas przygotowywania zaświadczenia o delegacji. Dokument musi zawierać:

  • Nazwisko lub nazwę spółki oraz adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów firmy lub placówki, która z reguły zatrudnia pracownika, opis formy prawnej przedsiębiorstwa, nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia zarządzającego lub zarządzających, oznaczenie instytucji ubezpieczeń społecznych lub innej instytucji spełniającej tę rolę, do których przedsiębiorstwo odprowadza składki ubezpieczenia społecznego
  • Nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia, adres głównego miejsca zamieszkania, narodowość, datę podpisania umowy o pracę oraz prawo pracy stosowane do umowy, określenie kwalifikacji zawodowej delegowanego pracownika
  • Stawkę godzinową brutto, przeliczoną w razie potrzeby na euro, a także warunki pokrycia przez przedsiębiorstwo kosztów noclegów oraz posiłków, w odniesieniu do jednego dnia delegacji, przyznane delegowanemu pracownikowi
  • Nazwę spółki lub nazwisko i imię oraz adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu przedstawiciela na terenie Francji
  • Dla przedsiębiorstw transportu drogowego: dane rejestracji w krajowym rejestrze elektronicznym przedsiębiorstw transportu drogowego

Głównym problemem dla przewoźników jest fakt, iż wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w języku francuskim. Nasza pomoc polega przede wszystkim na czynnościach związanych z tłumaczeniem dokumentów i przygotowaniem zarówno Państwa, jak i oddelegowanych kierowców, do spełnienia wszystkich wymogów odnośnie posiadanej przy sobie dokumentacji oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w dekrecie. Pragniemy zaznaczyć, że większość obowiązków spoczywa na barkach przewoźnika, a nie kierowcy. W przypadku ewentualnych braków w dokumentacji, nieprawidłowości lub błędnych zapisów, instytucje kontrolne mogą nałożyć na Państwa bardzo dotkliwe kary – grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Masz pytania? Napisz do nas!

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy Ci naszą ofertę