Loi Macron – ustanowienie przedstawiciela we Francji

Dekret nr 2016-418 z dn. 07.04.2016, tzw. ustawy Loi Macron, nakłada na właścicieli firm transportowych spoza Francji, szereg dodatkowych obowiązków. Według tego prawa przewoźnicy osób i towarów, którzy realizują kabotaż lub transport międzynarodowy na terenie republiki, muszą stosować się m.in. do wypłacania swoim kierowcom stawek minimalnych określonych w ustawie. Dokumenty m.in. świadczące o wysokości wynagrodzenia dla osób delegowanych na teren Francji podlegają kontroli przez administrację państwową w tym kraju. Do kontaktów z aparatami kontroli, firma transportowa ma obowiązek wyznaczenia swojego przedstawiciela we Francji. Zadaniem przedstawiciela transportu jest udzielanie wszystkich informacji francuskim organom oraz przesyłanie niezbędnej dokumentacji w formie cyfrowej. Określone jest, aby przedstawiciel był osobą fizyczną bądź osobą prawną, stale zamieszkującą lub posiadającą siedzibę na terytorium Republiki Francuskiej. Ponadto władze państwowe wymagają, aby przedstawiciel biegle posługiwał się językiem francuskim, ponieważ wszystkie rozmowy z organami państwowymi prowadzone są w tym właśnie języku. Tłumaczenia wymaga również dokumentacja poddawana kontroli.

Przedstawicielstwo naszego biura

Ustanowienie przedstawiciela we Francji jest z góry narzuconym wymogiem, lecz jego wybór należy do firmy transportowej. Prowadzone przez nas biuro przedstawicielstwa dla branży transportowej świadczy kompleksowe usługi z zakresu reprezentowania Państwa firmy przed francuskimi służbami kontrolnymi. Zadbamy o to, aby przedstawić wszelką niezbędną dokumentację w trakcie kontroli, a także o to, aby była ona przetłumaczona na język francuski. Odpowiadamy za kontakty ze służbami w trakcie delegowania Państwa pracownika na terenie Francji, jak również przez kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegacji. Ponadto przez cały ten okres przechowujemy wszelką niezbędną dokumentację związaną z delegacją Państwa kierowcy. Pomoc naszych przedstawicieli odbywa się drogą telefoniczną oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, osobistym stawiennictwem w miejscu kontroli.

Działalność monitorowana przez klientów

Transport Français Représentant to biuro przedstawicielstwa dla branży transportowej z wieloletnim doświadczeniem w branży, oferujące pełną obsługę Państwa firmy w zakresie wytycznych zawartych w ustawie Loi Macron. Nasze działania w charakterze przedstawiciela firm transportowych można śledzić w internecie. Do Państwa dyspozycji oddajemy zaawansowany Panel Klienta, w którym znajduje się przekazana nam dokumentacja, a także odnotowane jest każde działanie naszego biura w imieniu Państwa firmy. Osoby zajmujące się międzynarodowym transportem i kabotażem, które powierzyły nam zadania przedstawiciela we Francji, posiadają indywidualny dostęp do tych informacji.

Masz pytania? Napisz do nas!

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy Ci naszą ofertę